Рубрика: Քոլեջ

Նախագծային ամիս դեկտեմբեր

Համագործակցային նախագծեր կրտսեր դպրոցների 5 տարեկանների հետ:

Ուսումնական պարապմունքներ

Անատոմիա և ֆիզիոլոգիա

Առաջին բուժ օգնություն ըստ մոդուլների

Рубрика: Քոլեջ

Վերարդադրողական համակարգ

Վերարտադրողական համակարգի օրգանները: Սեռական բջիջների առաջացումըԿյանքի հարատևման հիմնական պայմանը օրգանիզմների` իրենց նմաններին վերարտադրելու հատկությունն է: Դա իրականանում է բազմացման միջոցով: Գոյություն ունի բազմացման 2 հիմնական եղանակ՝ անսեռ և սեռական:Բազմացման առավել կատարյալ եղանակը սեռական բազմացումն է, որին մասնակցում են երկու՝ արական և իգական առանձնյակներ: Յուրաքանչյուրում զարգանում են սեռական բջիջներ, իգականում` ձու կամ ձվաբջիջ, արականում՝ սպերմիում կամ սպերմատոզոիդ:Սպերմատոզոիդի և ձվաբջջի միաձուլումից առաջանում է բեղմնավորված ձու՝ զիգոտ, որը զարգանալով առաջացնում է նոր օրգանիզմ: 

Читать далее «Վերարդադրողական համակարգ»

Рубрика: Քոլեջ

ստուգողական առաջադրանքներ

shutterstock_225479749-w943.jpg

 Նշել ճիշտ պատասխանը: Ինչի՞ վրա է (են) ազդում վահանագեղձի արտադրած հորմոնը

 • Արյան մեջ գլյուկոզի քանակի
 • Ճիշտ են բոլոր պատասխանները
 • Օրգանիզմի հասակի
 • Օրգանիզմում նյութերի փոխանակության կարգավորման
shutterstock_260722292-w3539.jpg

 Ընտրել ճիշտ պատասխանը:Ի՞նչ են (է) արտադրում ուրցագեղձը:

Նշել ճիշտ պատասխանը: 

Հասուն տարիքում վահանագեղձի  թերգործառույթը առաջացնում է՝ 

 • Բազեդովյան հիվանդություն
 • Լորձայտուց
 • Գիգանտիզմ

որոշել ճիշտ պատասխանը 

Որտեղ է/են գտնվում/բացվում մակերիկամները: 

 Պատասխան՝  

Ընտրել ճիշտ պատասխանները: 1. Որն է նշվածներից օրգանիզմի կենսագործունեության կարգավորման տեսակ: Պատասխան՝ ՆյարդայինՄարսողականՇնչառականԱրտազատական 2. Կենսագործունեության ո՞ր գործընթացների վրա են ազդում ռեֆլեքսները նյարդային կարգավորման ժամանակ: 

 • Թքարտադրության
 • Մկանների կծկման ուժի
 • Ճիշտ են բոլոր պատասխանները
 • Անոթների լուսանցքների մեծացման և փոքրացման
Рубрика: Քոլեջ

Արտազատիչ և ներզատիչ գեղձեր

Էվոլյուցիայի ընթացքում մարդու օրգանիզմում ձևավորվել են հատուկ օրգաններ՝ գեղձեր, որոնցում առաջանում են կենսաբանական ակտիվ նյութեր և  ազդում օրգանների կենսագործունեության վրա։Գոյության ունի գեղձերի 3 տեսակ՝ արտազատականներզատական և խառը։Արտազատական գեղձերն ունեն ծորաններ, որոնցով նյութերն արտազատվում են մարմնի խոռոչների մեջ կամ մաշկի մակերևույթին:Արտազատական գեղձերից են արցունքագեղձերը, թքագեղձերը,լյարդը, քրտնագեղձերը, ճարպագեղձերը և կաթնագեղձերը։Խառը գեղձերը այն գեղձերն են, որոնք կատարում են և՛ ներզատիչ և՛ արտազատիչ ֆունկցիաներ։Խառը գեղձերից են սեռական և ենթաստամոքսային գեղձերը։ 

Читать далее «Արտազատիչ և ներզատիչ գեղձեր»

Рубрика: Քոլեջ

Արտազատության նշանակությունը: Արտազատության օրգաններ և դրանց դերը

Արտազատության նշանակությունը: Արդեն գիտեք, որ օրգանիզմում սպիտակուցների,ածխաջրերի և ճարպերի ճեղքումից առաջանում են միջանկյալ և վերջնական արգասիքներ, որոնք մեծ քանակությամբ կուտակվելու դեպքում կարող են խախտել ներքին միջավայրի կայունությունը և հանգեցնել ինքնաթունավորման:
Նյութափոխանակության ոչ պիտանի արգասիքների, օրգանիզմ ներմուծված թունավոր նյութերի, ինչպես նաև ջրի, հանքային աղերի և օրգանական նյութերի ավելցուկի հեռացումն օրգանիզմից կոչվում է արտազատություն, իսկ այդ ֆունկցիան կատարող օրգանները՝ արտազատական օրգաններ:
Презентация1.jpg

Читать далее «Արտազատության նշանակությունը: Արտազատության օրգաններ և դրանց դերը»