Рубрика: Սեմինար-պարապմունքներ

Վարպետության դաս երկարացված օրվա կազմակերպիչների հետ

Օրը՝ 02․06․2021

Վայրը՝ Արևելյան դպրոց պարտեզ վերնատուն

մասնակիցներ

երկարացված օրվա կազմակերպիչներ

նախագիծ

նպատակը՝ Ձևավորել Առաջին բուժ օգնության կազմակերպման կարողություններ

Սեմինարն անցնելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

Արդյունք

Վերապարաստումից հետո մասնակիցը պետք է կարողանա ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն

Ընթացքը

Մասնակիցների խմբի էլեկտրոնային հասցեներին ,պարապմունքից  առաջ , ուղարկվում է պարապմունքի ուսումնական , տեսական նյութը, վիդեոդասը կամ մեթոդական ուղեցույցը`  ծանոթանանալու, ուսումնասիրելու, հարցեր պատրաստելու համար:

Հանդիպման ժամանակ նյութը մատուցվում է իրավիճակային խնդիրների ձևով.

մասնակիցները բաժանվում են 2-3 հոգիանոց խմբերի, ստանում իրավիճակային խնդիր, և լուծում այն նախատեսված ժամանակի ընթացքում:

Դասի ընթացքը և արդյունքները ամփոփվում են բլոգերում, հրապարակվում կայքում

Անհրաժեշտ պարագաներ.

 • ձայնագրիչ
 • բժշկական պարագաներ` բինտ , բամաբակ, ախտահանող միջոցներ, շինաներ

Ուսումնասիրման նյութ.

Առողջագիտական ուղեցույց

Գործնական պարապմունք

Սննդային անվտանգություն,

սննդակարգի կանոնները

սննդային անառողջ սովորություններ

Սննդային անվտանգությունը ուս.ճամփորդությունների ժամանակ

սննդային թունավորումներ, առաջին օգնությունը

Ջերմային ցնցումներ

Բարձր ջերմաստիճանից առաջացած ջերմային խանգարումներ

Рубрика: Սեմինար-պարապմունքներ

Վարպետության դաս

Նախագիծ

նպատակը

Ձևավորել Առաջին բուժ օգնության կազմակերպման կարողություններ

մասնակիցներ

երկարացված օրվա կազմակերպրիչներ

օրը՝ 20․11․2019

ժ 12․00-12․45

վայրը մարմնամարզական փոքր դահլիճ

 

Սեմինարն անցնելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

Արդյունք

Վերապարաստումից հետո մասնակիցը պետք է կարողանա ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն

Ծրագիրը հիմնվում է խմբում,  կենցաղում, հասարակական վայրերում և այլուր ծագող առողջագիտական և հիգիենայի կանոնների պահպանման կարիքների դիտարկման ,կիրառման ,փորձի փոխանակման սկզբունքների հիման վրա: Սովորողը յուրացնում է տեսական նյութը՝օգտագործելով ՏՀՏ միջոցներ սովորածը փորձում  գործնականում , կիրառում անհրաժեշտության ժամանակ:

Հիմնական գործունեությունը իրականացվնում է պարապմունքի  ժամանակ:

 

Ընթացքը

Մասնակիցների խմբի էլեկտրոնային հասցեներին ,պարապմունքից  առաջ , ուղարկվում է պարապմունքի ուսումնական , տեսական նյութը, վիդեոդասը կամ մեթոդական ուղեցույցը`  ծանոթանանալու, ուսումնասիրելու, հարցեր պատրաստելու համար:

Հանդիպման ժամանակ նյութը մատուցվում է իրավիճակային խնդիրների ձևով.

մասնակիցները բաժանվում են 2-3 հոգիանոց խմբերի, ստանում իրավիճակային խնդիր, և լուծում այն նախատեսված ժամանակի ընթացքում:

Դասի ընթացքը և արդյունքները ամփոփվում են բլոգերում, հրապարակվում կայքում

Անհրաժեշտ պարագաներ.

 • ձայնագրիչ
 • բժշկական պարագաներ` բինտ , բամաբակ, ախտահանող միջոցներ, շինաներ

Ուսումնասիրման նյութ.

Գործնական պարապմունք

Ջերմային ցնցումներ

Բարձր ջերմաստիճանից առաջացած ջերմային խանգարումներ

Շնչառության սուր խանգարումներ

Գիտակցություն , գիտակցության խանգարման ձևերը

Рубрика: Սեմինար-պարապմունքներ

Վարպետության պարապմունք երկարացված օրվա կազմակերպիչների հետ

Նախագիծ

նպատակը

Ձևավորել Առաջին բուժ օգնության կազմակերպման կարողություններ

մասնակիցներ

երկարացված օրվա կազմակերպիչներ

ժամկետներ. 11.09.2019

հատուկ նշումեր

Սեմինարն անցնելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

Արդյունք

Վերապարաստումից հետո մասնակիցը պետք է կարողանա ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն

Ծրագիրը հիմնվում է խմբում,  կենցաղում, հասարակական վայրերում և այլուր ծագող առողջագիտական և հիգիենայի կանոնների պահպանման կարիքների դիտարկման ,կիրառման ,փորձի փոխանակման սկզբունքների հիման վրա: Սովորողը յուրացնում է տեսական նյութը՝օգտագործելով ՏՀՏ միջոցներ սովորածը փորձում  գործնականում , կիրառում անհրաժեշտության ժամանակ:

Հիմնական գործունեությունը իրականացվնում է պարապմունքի  ժամանակ:

 

Ընթացքը

Մասնակիցների խմբի էլեկտրոնային հասցեներին ,պարապմունքից  առաջ , ուղարկվում է պարապմունքի ուսումնական , տեսական նյութը, վիդեոդասը կամ մեթոդական ուղեցույցը`  ծանոթանանալու, ուսումնասիրելու, հարցեր պատրաստելու համար:

Հանդիպման ժամանակ նյութը մատուցվում է իրավիճակային խնդիրների ձևով.

մասնակիցները բաժանվում են 2-3 հոգիանոց խմբերի, ստանում իրավիճակային խնդիր, և լուծում այն նախատեսված ժամանակի ընթացքում:

Դասի ընթացքը և արդյունքները ամփոփվում են բլոգերում, հրապարակվում կայքում

Անհրաժեշտ պարագաներ.

 • ինտերնետ,
 • ձայնագրիչ
 • բժշկական պարագաներ` բինտ , բամաբակ, ախտահանող միջոցներ, շինաներ

Ուսումնասիրման նյութ.

Անվտանգության ապահովում

Ահազանգում

Զննում

Գործնական պարապմունք # 2

արյունահոսություններ

առաջին օգնությունը

 

Рубрика: Սեմինար-պարապմունքներ

Վարպետության պարապմունք երկարացված օրվա կազմակերպիչների հետ

Նախագիծ

նպատակը

Ձևավորել Առաջին բուժ օգնության կազմակերպման կարողություններ

մասնակիցներ

երկարացված օրվա կազմակերպիչներ

ժամկետներ

26,08.2019

հատուկ նշումեր

Սեմինարն անցնելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

Արդյունք

Վերապարաստումից հետո մասնակիցը պետք է կարողանա ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն

Ծրագիրը հիմնվում է խմբում,  կենցաղում, հասարակական վայրերում և այլուր ծագող առողջագիտական և հիգիենայի կանոնների պահպանման կարիքների դիտարկման ,կիրառման ,փորձի փոխանակման սկզբունքների հիման վրա: Սովորողը յուրացնում է տեսական նյութը՝օգտագործելով ՏՀՏ միջոցներ սովորածը փորձում  գործնականում , կիրառում անհրաժեշտության ժամանակ:

Հիմնական գործունեությունը իրականացվնում է պարապմունքի  ժամանակ:

 

Ընթացքը

Մասնակիցների խմբի էլեկտրոնային հասցեներին ,պարապմունքից  առաջ , ուղարկվում է պարապմունքի ուսումնական , տեսական նյութը, վիդեոդասը կամ մեթոդական ուղեցույցը`  ծանոթանանալու, ուսումնասիրելու, հարցեր պատրաստելու համար:

Հանդիպման ժամանակ նյութը մատուցվում է իրավիճակային խնդիրների ձևով.

մասնակիցները բաժանվում են 2-3 հոգիանոց խմբերի, ստանում իրավիճակային խնդիր, և լուծում այն նախատեսված ժամանակի ընթացքում:

Դասի ընթացքը և արդյունքները ամփոփվում են բլոգերում, հրապարակվում կայքում

Անհրաժեշտ պարագաներ.

 • Պրոեկտոր,
 • ինտերնետ,
 • ձայնագրիչ
 • բժշկական պարագաներ` բինտ , բամաբակ, ախտահանող միջոցներ, շինաներ

Ուսումնասիրման նյութ.

Անվտանգության ապահովում

Ահազանգում

Զննում

Ջերմային ցնցումներ

Բարձր ջերմաստիճանից առաջացած ջերմային խանգարումներ

Գործնական պարապմունք

Սննդային անվտանգություն,

սննդակարգի կանոնները

սննդային անառողջ սովորություններ

Սննդային անվտանգությունը ուս.ճամփորդությունների ժամանակ

սննդային թունավորումներ, առաջին օգնությունը

Рубрика: Սեմինար-պարապմունքներ, Վերապատրաստման նախագծեր

Առաջին բուժ օգնության պարապմունք

Նախագիծ

նպատակը

Ձևավորել Առաջին բուժ օգնության կազմակերպման կարողություններ

մասնակիցներ

դասվարներ

ժամկետներ

25.03.2019 14.30-15.10

Читать далее «Առաջին բուժ օգնության պարապմունք»