Рубрика: Քոլեջ

Նախագծային ամիս դեկտեմբեր

Համագործակցային նախագծեր կրտսեր դպրոցների 5 տարեկանների հետ:

Ուսումնական պարապմունքներ

Անատոմիա և ֆիզիոլոգիա

Առաջին բուժ օգնություն ըստ մոդուլների

Рубрика: Համագործակցային նախագծեր

Սովորող սովորեցնող

Նախագծային աշխատանք նախադպրոցականների հետ:

Ուսանողների հետ լվացվում են , սովորելով ճիշտ շարժումները:

Վայրը՝ քոլեջ, նախադպրոցականների խումբ Նարինե Մակարյան և ընկերներ

օր 01.12.2021 ժ 10:00-11:00