Դասընթացի ծրագիր

Առողջագիտություն

Դասընթացի ծրագիր  2019-2020 ուս տարի

Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ սովորողների շրջանում  սեփական և այլոց առողջությանը որպես կարևորագույն արժեք գնահատելու ըմբռնումը, ձևավորել այն պահպանելու համար գիտելիքներով և համապատասխան հմտություններով հիմնված անվտանգ վարքագիծ: Սրա արդյունքում սովորողների մոտ պետք է դրսևորվի համապատասխան վերաբերմունք, առողջությանը որպես կարևորագուն արժեք ընկալելու և այն գնահատելու ունակություն, առողջ, ապահով վարքագիծ՝ առողջ ապրելակերպ, ապրելաձև:

Ծրագրի իրականացման ընթացքում սովորողը ստանում է

 • Անհրաժեշտ գիտելիքներ
 •  Անհրաժեշտ հմտություններ
 •  Գիտելիքը և հմտությունները համադրելու և վերլուծելու կարողություն

նախագծերի ,ստուգատեսների անցկացման ձևով  անհրաժեշտ է նաև ծնողների ներգրավումը առողջ ապրելակերպի քարոզչության գործում և ապահովել նրանց կողմից ընտանիքներում նման ապրելակերպի պահպանումը և ամրապնդումը:

Սա կնպաստի նաև սովորողների ֆիզիկական, մտավոր, բարոյական և հուզական զարգացմանը: Նրանց արժեքային համակարգում կարևորելով առողջությունը, ընտանիքը կայունությունը, հոգածությունը սեփական և այլոց առողջության մասին, կնպաստի առողջ ապրելակերպի անհրաժեշտության կարևորության ըմբռմանը:

Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել դպրոցական տարիքային բոլոր խմբերում՝ կրտսեր օգնության հիմունքներ:դպրոց՝իմացումի հրճվանք , միջին դպրոց՝առողջագիտություն, ավագ՝առաջին բուժ օգնության հիմունքներ:

ՈՒսումնական միջավայր

Դասերը կառուցվում են տեսական և գործնական հմտությունների միառժամանակյա կիրառմամբ

Անհրաժեշտ է.

 • Կահավորված լաբորատորիա,որտեղ կլինեն համապատասխան ցուցապաստառներ, մուլյաժներ, վիրակապական նյութեր,անշարժացնող շինաներ և այլն
 • Համացանցին միացված էլեկտրոնային գրատախտակ
 • Թվային ֆոտոխցիկ
 • Տեսախցիկ
 • Էլեկտրոնային ռեսուրս
 • Դասագրքեր,հանրամատչելի ուսումնական գրականություն

 

6  դասարաններ

1,     Առողջ ապրելակերպի մասին ընդհանուր պատկերացումներ

 •          Ինչ է առողջությունը, ինչպես առողջ լինել
 •          Առողջության կանոնները

2       Առողջ սնունդ

 •          Սննդի հիգիենա
 •          Ինչ վտանգ ունի կեղտոտ սնունդը
 •          Ինչ չի կարելի ուտել և ինչու
 •          Ինչպես ճիշտ սնվել

3,        Հիգիենա հիգիենիկ միջոցառումներ

 •          Ինչ բան է հիգիենան
 •          Ձեռքերի հիգիենա
 •          Սովորում ենք ճիշտ լվացվել
 •          Մարմնի խնամք
 •          Մազերի և եղունգների խնամք
 •          Աչքերի և ականջների խնամք
 •          Բերանի խոռոչի խնամք
 •          Հագուստի և կոշիկների խնամք

4՚       Մարզանք և կոփում

 •          Ինչպես արթնանալ առավոտյան
 •          Լիցքային վարժություններ
 •          Ինչպես կոփել օրգանիզմը
 •          Կոփում օդով,ջրով արևով

5,   Ինչպես նստել հեռուստացույցի դիմաց

6.    Ինչպես ճիշտ օգտվել համակարգչից

 •          Աչքերի լարվածությունը հանող վարժություններ
 •          Պարանոցից ևուսերից հոգնածությունը հանող վարժություններ

7.   Ինչպես ճիշտ նստել դաս սովորելու ժամանակ

8.  Զգայարաններ

 •          Տեսողություն
 •          Լսողություն
 •          Համ
 •          Հոտառություն
 •          Շոշափելիք

 

-7դասարան

1.      Հասկացություն օրգանիզմի մասին: Մարդը, որպես կենդանի օրգանիզմ բնության մեջ և մարդածին միջավայր, դրանց փոխազդեցությունները

2.      Առողջ ապրելակերպ : ինչ է առողջությունը, ինչպես առողջ լինել, առողջ ապրելակերպի բաղկացուցիչ մասերը, առողջության գործոնները

3.      Անձնական հիգիենա

4.      Առողջ սնունդ, դերը և նշանակությունը,

 • —  սննդակարգի կանոնները
 • —  սննդային անառողջ սովորություններ
 • —  սննդային անվտանգությունը ուսումնական ճամփորդությունների ժամանակ:

5. Հիվանդություն, հիվանդագինվիճակ:

Առաջացման պատճառները, տեսակները, ազդեցությունը օրգանիզմի վրա,տարածման ճանապարհները, վակցինաներ:

6.      Ինֆեկցիաներ և թունավորումներ.

Օդակաթիլային ինֆեկցիաներ

 • -ջրծաղիկ
 • -կարմրուկ
 • -կարմրախտ
 • -քութեշ
 • -խոզուկ
 • -գրիպ

7.  Սննդային թունավորումներ

 • -սննդային տօքսիկոզներ
 • -կենցաղային թունավորումներ

Թունավորում մեթիլսպիրտից,/փայտիսպիրտ/,էթիլսպիրտից/գինուսպիրտ/,բենզինից, նավթից, շմոլգազից:

 • -բոտուլիզմ

8.  Աղիքայինինֆեկցիներ

 • -կեղտոտ ձեռքերիհիվանդություն
 • -դեղնախտներ
 • -ճճվակրություն

 

9.   Արյան միջոցով փոխանցվող հիվանդություններ

 • -միավ, ձիավ
 • -դեղնախտ
 • -մալարիա.

8 դասարան

1.      Առողջությունը,որպես կյանքի արժեք, առողջության գործոնները

2.      Առողջ սնունդ, ռացիոնալ սնունդ, սնվելակարգ

3.      Վնասակար սովորություններ. Կարողանալ,, ոչ,, ասել

 • -ծխախոտ
 • -ալկոհոլ
 • -թմրամիջոցներ

4.      Թմրամիջոցների ազդեցությունը օրգանիզմի վրա, թմրամիջոցակախվածություն

 • -մարիխուաննա
 • -հաշիշ
 • -հերոին
 • -կոկաին
 • -էքստազի

5.      Հասունացում

6.      Հիգիենան հասունացման շրջանում

7.      Դժվար տարիք

8.      Ինչ է սերը

9 րդ դասարան

1.      Առողջության պահպանման վերաբերյալ արժեքային ընկալումներ

-առողջության գրավականը

Առողջություն=ֆիզիկական բարոքություն+ մտավոր բարվոքություն +հուզական բարվոքություն+հոգևոր բարվոքություն

Հարցեր-ինչպիսինն է ընտանիքի դերը նկարագրված այս բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի վրա:

Ինչպես կարող է ընտանիքը նպաստել դրանց ապահովմանը

2.      Սթրես

 • -ինչ է սթրեսը, սթրեսի դրսևորումները
 • -սթրեսային վիճակների հաղթահարման միջոցներ

3.      Ապագա ծնողներ, ծնող լինելը որպես կյանքի արժեք

4.      Սեռավարակներ

5.      Միավ-Ձիավ  (2 ժամ)

 • -փոխանցման ուղիները
 • -կանխարգելումը
 • Օրգանիզմի կենսական կարևոր ֆունկցիաները.:Մահ, տեսակները/ կլինիկական, բիոլոգիական/;Սիրտ թոքային վերակենդանացում:
 • Շնչառության սուր խանգարումներ
 • Արյան շրջանառության սուր խանգարումներ
 • Առաջին օգնությունը  վերքերի և արնահոսությունների ժաամանակ:
 • Շոկ առաջին  բուժօգնությունը
 • Փակ վնասվածքներ առաջին բուժօգնությունը
 • Առաջին օգնությունը հենաշարժիչ համակարգի վնասվածքների ժամանակ
 • Այրվածքներ, առաջինբուժօգնությունը
 • Առաջին  բուժօգնությունը սուր վիրաբուժական հիվանդությունների ժամանակ;
 • Տարբեր տեսակի բուժական միջոցառումներ
 • Դեղամիջոցների կիրառում

 

Ծրագիրը հիմնվում է կենցաղում, հասարակական վայրերում և այլուր ծագող առողջագիտական և հիգիենայի կանոնների պահպանման կարիքների դիտարկման ,կիրառման ,փորձի փոխանակման սկզբունքների հիման վրա:Սովորողը յուրացնում է տեսական նյութը՝օգտագործելով ՏՀՏ միջոցներսովորածը փորձում  գործնականում , կիրառում ուսումնական ճամփորդությունների ժամանակ:

Հիմնական գործունեությունը սովորողը իրականացնում է դասի ժամանակ:Թեմատիկ ամփոփումների ժամանակ տվյալ թեման յուրացրած աշակերտների խումբը սովորեցնում ու ցույց է տալիս իրենց ընդունակությունները ուրիշ խմբի: Հատու կարիքով երեխաները ըստ իրենց կարիքի ընդգրկվում են խմբային աշխատանքներում:

Կիսատ մնացած նյութը լրացնում է տանը, կատարում հանձնարարված աշխատանքը:

Պատրաստում է ցուցադրական նյութեր:

Գնահատումը

Սովորողները գնահատվում են ըստ իրենց կատարած աշխատանքի:  Գնահատվում է դասին մասնակցություը, առաջադրանքների կատարումը և կայքի սպասարկումը: + կամ — :Աշխատանքները ներկայացվում եմ էլեկտրոնային եղանակով կամ գործնական հմտությունների ցուցադրմամբ: Աշխատանքները  հավաքվում են անձնական  բլոգներում: Կիսամյակում և տարվա վերջում ամփոփվում է ստուգարքով: